ALICJA POLAŃSKA OTRZYMAŁA OFERTĘ STUDIÓW (FIZYKA) W PRESTIŻOWYM IMPERIAL COLLEGE LONDON

ALICJA POLAŃSKA: Większość z nas prędzej czy później uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej, czy to na studia czy do pracy. Wizyta w Imperial College w ramach rekrutacji na kurs fizyki była dla mnie pierwszym takim doświadczeniem. Przyjechałam do Londynu bardzo zestresowana, ale na uniwersytecie organizatorzy dokładali wszelkich starań aby atmosfera była przyjazna i aby aplikujący czuli się komfortowo. Po rejestracji mieliśmy okazję zjeść lunch ze studentami pierwszego i piątego roku studiów. Później oprowadzili nas po terenie uniwersytetu. Zobaczyliśmy inne wydziały, bibliotekę, siłownię i akademiki. Po powrocie na Wydział Fizyki, podzielono nas na grupy i poznaliśmy wykładowców, którzy mieli z nami przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne. Mojej grupie został przydzielony dr Michael Coppins, badacz fizyki plazmy i nagradzany wykładowca. Był bardzo miły i pogodny. Oprowadził nas po wydziale, pokazując sale wykładowe i laboratoria. Później opowiedział nam o kursie fizyki i powiązanych z nią kursach fizyki teoretycznej i fizyki z rokiem za granicą, o wykładanych przedmiotach, projektach oraz życiu studenckim. Mieliśmy też szansę zadać mu pytania na temat studiów i kariery fizyka. Następnie przyszedł czas na najważniejszą i najbardziej stresującą część dnia, czyli samą rozmowę kwalifikacyjną. Dr Coppins zaczął, nawiązując do mojego listu motywacyjnego (Personal Statement). Zapytał, w jaki sposób moje zainteresowanie literaturą łączy się z fizyką. Następnie przeprowadził ze mną bardziej naukową dyskusję. Zadawał mi pytania na temat ruchu harmonicznego, o którym także wspomniałam w Personal Statement oraz równoważności ciepła i pracy. Rozmowa nie miała sprawdzić mojej znajomości praw czy wzorów, lecz raczej musiałam wykazać się umiejętnością logicznego rozumowania i rozwiązywania problemów. Zagadnienia takie jak równania różniczkowe drugiego stopnia czy nawet równoważność ciepła i pracy, które poruszyliśmy, wykraczają poza zakres wiadomości na poziomie liceum w większości państw. Osoby zajmujące się rekrutacją chcą sprawdzić jak kandydaci radzą sobie z nowym materiałem. Rozmowa kwalifikacyjna w Imperial College, tak jak przewidywałam, była dla mnie bardzo wartościowym doświadczeniem, a także pomimo moich obaw okazała się być też bardzo przyjemna.

P.S. W wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej ALICJA POLAŃSKA otrzymała ofertę studiów na IMPERIAL COLLEGE LONDON. Jest to pierwsza oferta z tej renomowanej uczelni w historii I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Gliwicach.

WIELKIE GRATULACJE ALICJA!