Informacja dyrektora szkoły

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły dni 1 i 3 maja 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (dni świąt narodowych), natomiast dni 2, 6, 7 i 8 maja 2019 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.