Konferencja dla najlepszych uczniów z regionu

17 czerwca 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z partnerami zorganizował anglojęzyczną konferencję dla najlepszych uczniów z regionu. Było to wyjątkowe wydarzenie o randze międzynarodowej. Z naszej szkoły uczestniczyli w nim uczniowie klasy II C.

Po uroczystym rozpoczęciu konferencji, wysłuchali kilku wykładów, w tym prelekcji
Prof. Halina Szejnwald Brown z Clark University (USA) pod tytułem "Sustainable consumption and consumer behavior". Następnie brali udział w panelu dyskusyjnym "Promotion and protection of consumer rights on market" Na zakończenie mieli możliwość wykorzystania nabytych wiadomości w praktyce w trakcie otwartej lekcji
której temat brzmiał "Consumer awareness on market ".

Konferencja odbyła się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego.Ten nowy budynek jest obecnie wizytówką UE.
W przyszłym roku szkolnym współpraca pomiędzy UE a naszą szkołą ma być bardziej intensywna.