Konferencja „Porozmawiajmy o matematyce”

Dnia 1 kwietnia 2017r. (sobota) Halina Husak i Joanna Olesińska wzięły udział w konferencji pod tytułem „Porozmawiajmy o matematyce”. Konferencja była zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach. Tematyka konferencji dotyczyła diagnozy trudności w uczeniu się matematyki, rozwojowi myślenia matematycznego, rozwijaniu zainteresowań matematycznych oraz emocjom towarzyszącym uczeniu się matematyki.

Panie wygłosiły prelekcję na temat: „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie - z praktyki nauczycieli matematyki ZSO nr 10 w Gliwicach”.

3 1 2 4