OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZSO 10

20161018_103249

18 października w ramach doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery    dla uczniów klas IIIa i IIIb LO odbył się wykład dotyczący nowych kierunków studiów na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Prelekcja przeprowadzona została przez Prodziekana ds.Studentów i Kształcenia Wydziału Górnictwa i Geologii dr inż. Pana Sergiusza Borona oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji dr inż. Panią Katarzynę Tobór - Osadnik.
20161018_102313 20161018_095004
Młodzież miała okazję zapoznać się z poszczególnymi kierunkami Wydziału Górnictwa i Geologii, oraz procedurą przyjęcia na uczelnię.
20161018_095028 20161018_095035
Założeniem spotkania było również promowanie wśród młodych ludzi kształcenia technicznego, dającego ogromne możliwości pozyskania ciekawej pracy w przyszłości.
20161018_103101