Potyczki matematyczne

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. EDWARDA DEMBOWSKIEGO w GLIWICACH

Zaprasza uczniów klas gimnazjum i I-II klas szkół ponadgimnazjalnych

do udziału w XIII. edycji konkursu „Potyczki matematyczne”

Konkurs odbywa się pod Patronatem Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Sponsorem nagrody jest
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

ssm1

Treści zadań za zgodą Wydawnictwa Pedagogicznego „OPERON”

Regulamin konkursu, zgłoszenie, zadania kolejnych trzech etapów będą umieszczane na stronie konkursu:http://math.lo1.gliwice.pl/ oraz na stronie szkoły http://www.lo1.gliwice.pl/

Zgłoszenie

I tura

II tura

  • W roku szkolnym 2015/2016 odbędą się trzy tury zadaniowe oraz finał.

  • Uczestnicy zostaną poinformowani o liczbie uzyskanych punktów z poszczególnych etapów po zakończeniu trzeciej tury zadaniowej.

  • Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej konkursu w następujący sposób: identyfikator uczestnika, liczba uzyskanych punktów z poszczególnych etapów oraz suma uzyskanych punktów.

  • Po ukończeniu ostatniej tury zadaniowej, uczestnik uzyskuje informację o zakwalifikowaniu się (lub nie), do finału konkursu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie!