Uwaga Kandydaci!!! Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Informujemy, że wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostały umieszczone w systemie elektronicznej rekrutacji  na indywidualnych kontach kandydatów.

Wyniki zostały podane w punktach (1 punkt = 2%)

Logowanie do systemu: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Przypominamy, że sprawdzian jest zaliczeniowy - próg zaliczeniowy do klas pre-IB to 35 pkt. (70%), do pozostałych klas 15 pkt. (30%).