WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W KLASIE III A LO

20161216_11061316 grudnia w ramach preorientacji zawodowej na godzinie wychowawczej przeprowadzono warsztaty pt. "Zainteresowania,a droga zawodowa" Uczniowie mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu powiązanego z prezentacją multimedialną na temat związku zainteresowań z wyborem zawodu.
20161216_104508
Wykonywali też ćwiczenie, które pozwoliło im na poznanie swoich zdolności i umiejętności.
20161216_111802
Podsumowaniem zajęcia był test, który wskazał młodzieży ich predyspozycje dotyczące wyboru przyszłej pracy.
20161216_110656