Gliwiczanie – uczniowie I LO stypendystami Ministra Edukacji Narodowej

Z dumą informujemy, że w piątek 9 października 2015 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach poinformowało nas, że dwóch gliwiczan - obecnych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Gliwicach zostało stypendystami Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015.

Michał Gala – uczeń 3 klasy Programu Matury Międzynarodowej – multilaureat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego). W roku szkolnym 2014/15 Michał został najlepszym chemikiem wśród polskich licealistów poprzez zdobycie pierwszego miejsca w 61 Olimpiadzie Chemicznej oraz srebrnego medalu w 47 Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (ICHO) w Baku.

Szymon Gorczyca – uczeń 1 klasy politechnicznej I LO. W roku szkolnym 2014/15 jako uczeń I Społecznego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Gliwicach uzyskał tytuł laureata X Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, tytuł laureata WKP z Geografii oraz tytuł finalisty WKP z Fizyki.

PIC_0197

Michał i Szymon są najlepszymi ambasadorami Gliwic na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Obaj odbiorą przyznane im laury 16 października na uroczystym spotkaniu w Warszawie.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Listę osób, którym przyznano stypendium można znaleźć na stronie KO w Katowicach.