What is MYP?

The Middle Years Programme MYP przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 12 do 15 lat. Zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, świadomości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem. Zintegrowane nauczanie realizowane jest w sześciu obszarach:

Tożsamości i związki
Kim jestem? Kim jesteśmy?
Orientacja w czasie i przestrzeni
Jak rozumiemy pojęcia „kiedy” i „gdzie”?
Ekspresja indywidualna i kulturowa
Jaka jest istota i cel wyrażania siebie?
Globalizacja i kontynuacja
Jakie są wzajemne powiązania między różnymi dziedzinami życia?
Uczciwość i rozwój
Jakie obowiązki stawia przed nami ludzkość?

Zgodnie z wytycznymi IBO sposób realizacji MYP ma być spójny z programem nauczania obowiązującym w naszym kraju, co zapewnia odpowiednie przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

MYP w naszej szkole realizowany jest przez trzy lata (3 lata gimnazjum). Nauczane przedmioty dzielą się na 8 grup przedmiotowych:

 

  • Language and literature (język polski)
  • Language acquisition (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański),
  • Individuals and societies (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie),
  • Sciences (biologia, chemia i fizyka),
  • Mathematics (matematyka),
  • Design (informatyka i technika),
  • Arts (muzyka, plastyka, drama),
  • Physical and health education (wychowanie fizyczne).

 

MYP kończy się certyfikatem, ponadto ułatwi uczniom naukę w liceum z maturą międzynarodową.

(opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej: http://www.ibo.org/myp/)