EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

Jesteśmy szkołą sukcesu

"Zostały opublikowane gimnazjalne i maturalne wyniki edukacyjnej wartości dodanej za kolejny trzyletni okres (lata 2011 - 2013). Na podstawie powyższych wyników stwierdzamy stały, systematyczny wzrost efektywności nauczania w naszej szkole. Znaczący wzrost nastąpił w wynikach edukacyjnej wartości dodanej w gimnazjum i w przedmiotach humanistycznych w liceum. Nadal na bardzo wysokim poziomie kształtuje się EWD w przedmiotach matematycznych i matematyczno - przyrodniczych w liceum".

(pdf) Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

(pdf) EWD gimnazjalne

(pdf) EWD maturalne