BohaterON – włącz historię!

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem naszych kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom.

Niestety, wśród kolejnych pokoleń wraz z biegiem czasu świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Ludzie ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek. Chcemy im to dać.

BohaterON - włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek, dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Jego II edycja trwała od 1 sierpnia do 2 października 2017 r., 63 dni - dokładnie tyle, ile toczyły się walki o Wolną Stolicę.

Młodzież z klas licealnych i gimnazjalnych naszej szkoły aktywnie włączyła się w pisanie podziękowań i życzeń dla Powstańców Warszawskich. Dzięki zaangażowaniu Uczniów, zorganizowaniu akcji "wyślij kartkę dla Powstańca" przez Szkolne Koło Wolontariatu zostało wysłanych około 150 kartek! Część kart została imiennie zaadresowana i skierowana dla konkretnych Osób walczących w Powstaniu. Życzenia miały formę osobistych refleksji, podziękowań i serdecznych życzeń. Karty w dniu 2 października - w symbolicznym dniu zakończenia walk powstańczych - zostały wysłane do Fundacji Sensoria i tam zostaną rozesłane do Osób walczących w Powstaniu Warszawskim. Dziękujemy wszystkim za wrażliwość i otwarte serce do dzielenia się z innymi ...