Wyniki konkursów hospicyjnych

W tym roku już po raz jedenasty została zorganizowana, wspólnie ze Stowarzyszeniem przyjaciół Chorych „Hospicjum” akcja „Kalendarz w każdej klasie” na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. 1442 hospicyjnych kalendarzy zostało rozprowadzone na terenie 48 placówek oświatowych.
Konkursowi literackiemu, recytatorskiemu, wywiedzione ze słowa oraz plastycznemu towarzyszyły słowa Tadeusza Kotarbińskiego „Czynna dobroć ma swoje uzasadnienie w oczywistościach serca.” W tegorocznych konkursach wzięło udział 44 uczniów z 9 gliwickich szkół: Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 8, Gimnazjum Nr 9, I LO, II LO, IV LO, V LO, VIII LO, ZSP. Dnia 15 stycznia 2014 r. w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” w Gliwicach odbyło się spotkanie, którego celem było podsumowanie tegorocznej akcji oraz rozdanie nagród towarzyszących jej konkursów. W spotkaniu wziął udział prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pan Artur Pakosz, koordynator hospicyjnego wolontariatu pani Aneta Korzuśnik - Nowak, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice pani Joanna Szewczyk oraz pani Ewelina Cypel a także dyrektor ZSOE pani Jolanta Pasella oraz dyrektor ZSO Nr 10 pan Adam Sarkowicz. W trakcie spotkania wysłuchaliśmy nagrodzonych prac literackich oraz zaprezentowane zostały wiersze laureatów konkursu recytatorskiego, który miał miejsce dnia 11 grudnia ub. r., w ZSO nr 10 w Gliwicach. Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, którzy zadbali o oprawę artystyczną spotkania oraz ich opiekunom, a także członkom Szkolnego Koła Wolontariatu za pomoc w jego organizacji.

organizator konkursów towarzyszących akcji
Joanna Olesińska .
Załącznik wyniki konkursów (pdf)