„I Konferencja Dydaktyczna dla Nauczycieli Matematyki”

W sobotę 17 listopada 2018 na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się „I Konferencja Dydaktyczna dla Nauczycieli Matematyki”. Wzięli w niej udział nauczyciele matematyki z naszej szkoły Joanna Olesińska, Ewa Kowol i Halina Husak. Celem konferencji była wymiana doświadczeń nauczycieli i dobrych praktyk w nauczaniu matematyki oraz omówienie zmiany podejścia do nauczania matematyki poprzez tworzenie i wdrażanie w szkole innowacyjnych programów nauczania matematyki.

Konferencję otworzył i powitał uczestników Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. Pol. Śl. Wykład inauguracyjny na temat „Po co nam matematyka?” wygłosiła dr Katarzyna Adrianowicz pracownik Instytutu Matematyki.

Uczestnicy konferencji mogli także wysłuchać wystąpień nauczycieli z naszej szkoły:

  • Joanna Olesińska – „O korzyściach płynących z pisania prac matematycznych”,
  • Ewa Kowol – „Zalety i wyzwania nauczania dwujęzycznego na matematyce”.

Uczestnicy na zakończenie konferencji podkreślali potrzebę wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami matematyki a środowiskiem naukowym Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.