Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół do 10 kwietnia br. Wprowadzenie kształcenia na odległość od 25 marca br.

Informujemy, że zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Nowy harmonogram zajęć dostosowany do kształcenia online w naszej szkole zostanie opracowany i wdrożony od 25 marca br. Informacje szczegółowe zostaną podane przez e-dziennik i stronę internetową 24 marca 2020 r. do godziny 15.00.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne