KLASA PRE-IB

LAURY NAUKI PREZYDENTA GLIWIC – OWACJA DLA UCZNIÓW I LO[L]

W środowy wieczór 2 grudnia 2015r. sala kina Amok zapełniła się najzdolniejszymi uczniami gliwickich szkół, ich rodzicami, opiekunami i nauczycielami. Już po raz dziesiąty prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz przyznał Laury Nauki.

Przepustką do nagrody jest tytuł laureata w wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie przedmiotowym.

Gala sprawiła nam tym większą satysfakcję, iż uczniowie I LO w zdecydowanej większości byli jej głównymi bohaterami. W kategorii stypendium Ministra Edukacji i stypendium Zarządu Województwa Śląskiego to uczniowie I LO byli jedynymi gliwickimi beneficjentami. Także stypendia I stopnia Pana Prezydenta zarówno w kategorii osiągnięcia w szkole gimnazjalnej jak i ponadgimnazjalnej trafiły do naszych uczniów. Michał Gala mógł poszczycić się srebrnym medalem Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Baku.

W pewnej chwili nawet prowadzący uroczystość, zaskoczony ilością stypendiów dla uczniów I LO w Gliwicach, zwrócił się do publiczności z prośbą: ‘Proszę o wielkie brawa dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach’. Zasłużone brawa.

Z dumą prezentujemy listę nagrodzonych:

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice w roku 2015

Stypendium I stopnia za osiągnięcia w szkole gimnazjalnej otrzymuje:
1. Szymon Gorczyca - I LO (ZSO10)

Stypendium II stopnia za osiągnięcia w szkole gimnazjalnej otrzymują:
1. Tomasz Zabłocki – I LO (ZSO10)
2. Krzysztof Oliwa - I LO (ZSO10)
3. Julia Bul - I LO (ZSO10)
4. Damian Kordek - I LO (ZSO10)
5. Andrzej Zięba - I LO (ZSO10)
6. Radosław Adamek - I LO (ZSO10)
7. Barbara Banaszak- I LO (ZSO10)
8. Judyta Wojtala - I LO (ZSO10)
9. Krzysztof Czech - I LO (ZSO10)
10. Natalia Naróg - I LO (ZSO10)

Stypendium I stopnia za osiągnięcia w szkole ponadgimnazjalnej otrzymuje:
1. Michał Gala - I LO (ZSO10)

Stypendium II stopnia za osiągnięcia w szkole ponadgimnazjalnej otrzymuje:
1. Karolina Sipika - I LO (ZSO10)

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
1. Michał Gala – I LO (ZSO10),
2. Szymon Gorczyca – I LO (ZSO10).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
1. Michał Gala – I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach (ZSO10),

Stypendium Zarządu Województwa Śląskiego
1. Michał Gala - I LO (ZSO10),
2. Maciej Janus - I LO (ZSO10),
3. Jakub Wiaterek - I LO (ZSO10).

IMG_2034 IMG_1899 IMG_1917 IMG_1926IMG_1930 IMG_1940 IMG_1942 IMG_1958IMG_1963 IMG_1974 IMG_1996 IMG_2001IMG_2010 IMG_2013 IMG_2036 IMG_2047 IMG_2057

Terminy rekrutacji dla klasy pre-IB

 

 • 11.05.2015 - 24.06.2015 - do godz. 12.00

Termin wprowadzania podań przez Internet oraz składania dokumentów w sekretariacie Liceum (w przypadku, gdy Liceum jest szkołą pierwszego wyboru).

 • 27 maja 2015 r. (środa) - godz. 16.00

Pisemny test kompetencji z języka angielskiego do klasy pre – IB (finaliści i laureaci Kuratoryjnego Konkursu Jęz. Angielskiego oraz posiadacze certyfikatów Cambridge: FCE (A i B), CAE, CPE oraz IELTS lub TOEFL są z tego testu zwolnieni).

 • 1 czerwca 2015r r. - godz. 12.00

Ogłoszenie wyników pisemnego testu kompetencji z języka angielskiego do klasy pre - IB.

 • 2 i 3 czerwca 2015 r. (wtorek – środa) - od godz. 9.00

Ustne egzaminy z języka angielskiego do klasy pre - IB.

 • 4 czerwca 2015 r. - godz. 15.00

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji do klasy pre – IB (Egzaminy pisemne z jęz. angielskiego są zaliczeniowe (min 50% z obu części – uczeń nie otrzymuje żadnych dodatkowych punktów naborowych za te egzaminy).

 

 • 26.06.2015 - 30.06.2015 - do godz. 15.00

Termin dostarczania do Liceum uwierzytelnionych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i uwierzytelnionych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego ("Kopie nr 1").

 • 03 lipca 2015 - godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Liceum z podziałem na oddziały.

 • do 07 lipca 2015 – do godz. 10.00

Termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • 08 lipca 2015 – godz. 9.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum i podanie informacji o wolnych miejscach.

 • 08 lipca 2015 r. godz. 16.00

Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do I LO w Gliwicach.

 • 31 sierpnia 2015

Zakończenie rekrutacji w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

  EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY PRE-IB - ZAKRES MATERIAŁU

   

  SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW:

  16-20 MARCA 2015r. (poniedziałek – piątek) TYDZIEŃ OTWARTY zapraszamy do udziału w wybranych lekcjach
  21 MARCA 2015 (SOBOTA) DZIEŃ OTWARTY w godz. 9-13
  23 MAJA 2015 (SOBOTA) KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW w godz.10-12

  NASI UCZNIOWIE NA BRYTYJSKICH UNIWERSYTETACH

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art. 9-15)
  2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015 / 2016.
  3. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach.

  Terminy rekrutacji:

   • 11.05.2015 - 24.06.2015 - do godz. 12.00

  Termin wprowadzania podań przez Internet oraz składania dokumentów w sekretariacie Liceum (w przypadku, gdy Liceum jest szkołą pierwszego wyboru).

   • 27 maja 2015 r. (środa) - godz. 16.00

  Pisemny test kompetencji z języka angielskiego do klasy pre – IB (finaliści i laureaci Kuratoryjnego Konkursu Jęz. Angielskiego oraz posiadacze certyfikatów Cambridge: FCE (A i B), CAE, CPE oraz IELTS lub TOEFL są z tego testu zwolnieni).

   • 1 czerwca 2015r r. - godz. 12.00

  Ogłoszenie wyników pisemnego testu kompetencji z języka angielskiego do klasy pre - IB.

   • 2 i 3 czerwca 2015 r. (wtorek – środa) - od godz. 9.00

  Ustne egzaminy z języka angielskiego do klasy pre - IB.

   • 4 czerwca 2015 r. - godz. 15.00

  Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji do klasy pre – IB (Egzaminy pisemne z jęz. angielskiego są zaliczeniowe (min 50% z obu części – uczeń nie otrzymuje żadnych dodatkowych punktów naborowych za te egzaminy).

   • 26.06.2015 - 30.06.2015 - do godz. 15.00

  Termin dostarczania do Liceum uwierzytelnionych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i uwierzytelnionych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego ("Kopie nr 1").

   • 03 lipca 2015 - godz. 10.00

  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Liceum z podziałem na oddziały.

   • do 07 lipca 2015 – do godz. 10.00

  Termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

   • 08 lipca 2015 – godz. 9.00

  Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum i podanie informacji o wolnych miejscach.

   • 08 lipca 2015 r. godz. 16.00

  Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do I LO w Gliwicach.

   • 31 sierpnia 2015

  Zakończenie rekrutacji w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.


  1. Nabór przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania poszczególnych członków komisji.
  2. Kwalifikacja uczniów odbywa się zgodnie z trybem oraz zasadami postępowania kandydatów w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.
  3. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym bądź w grupie klasowej za wyjątkiem nauczania języka obcego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, które może odbywać się w grupach międzyoddziałowych. Wyboru klasy bądź grupy klasowej uczniowie dokonują na etapie naboru.
   Proponuje się nabór do następujących klas pierwszych:
   Proponuje się nabór do następujących klas pierwszych:
   KLASA A – POLITECHNICZNA (Engineering) – innowacyjna ze zwiększoną liczbą godzin fizyki i matematyki
   KLASA B MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA (Sciences with Mathematics) – innowacyjna z przedmiotem uzupełniającym fizyka chemiczna i biofizyka
   KLASA C – GRUPA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKA (Business)
   -GRUPA PRAWNICZA (Law)
   KLASA D – PRE-IB (IB preparatory class) – innowacyjna z wykładowym językiem angielskim przygotowująca do Programu Diploma Matury Międzynarodowej
   • Szkoła oferuje obowiązkowo nauczanie od 3 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Przedmioty: wybrany jeden język obcy, język polski i matematyka mogą być realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy I równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. Pozostałe przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wybierane są po I klasie Liceum z zaproponowanych przez szkołę przedmiotów w wybranej klasie. Jednym z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym powinna być: historia, geografia, biologia, chemia, lub fizyka.
   • Językiem obcym nauczanym w zakresie rozszerzonym może być język angielski bądź język francuski bądź język niemiecki.
   • W przypadku wyboru języka angielskiego realizowanego w zakresie rozszerzonym drugim językiem obcym nauczanym w szkole jako przedmiot obowiązkowy w zakresie podstawowym jest język francuski bądź język niemiecki. W przypadku wyboru języka niemieckiego bądź francuskiego realizowanego w zakresie rozszerzonym drugim językiem obcym nauczanym w szkole jako przedmiot obowiązkowy w zakresie podstawowym jest język angielski.
   • Do liceum, poza zasadami rekrutacji, przyjmowani będą laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (laureaci konkursów przedmiotowych z języka polskiego, historii, matematyki, fizyki i astronomii, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego i wiedzy o społeczeństwie), laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (Olimpiada Informatyczna, Matematyczna i Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów).
   • Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
    • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
    • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
    • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
   • Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum zostaną przyjęci na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
   • Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy bądź grupy klasowej w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc (28 osób w klasie, od 12 do 14 osób w grupie klasowej). W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się dodatkową rekrutację. Uczniowie przyjmowani są w kolejności uzyskanych punktów.
   • O ewentualnym przyjęciu kandydata na wolne miejsce, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje Dyrektor Liceum.

  Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia.

  Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski dopuszczający - 0 pkt.
  dostateczny - 9 pkt.
  dobry - 13 pkt.
  bardzo dobry - 16 pkt.
  celujący - 19 pkt.
  19 punktów
  Język obcy nowożytny dopuszczający - 0 pkt.
  dostateczny - 9 pkt.
  dobry - 13 pkt.
  bardzo dobry - 16 pkt.
  celujący - 19 pkt.
  19 punktów
  Matematyka dopuszczający - 0 pkt.
  dostateczny - 9 pkt.
  dobry - 13 pkt.
  bardzo dobry - 16 pkt.
  celujący - 19 pkt.
  19 punktów
  Trzecie wybrane zajęcie edukacyjne w zależności od wyboru klasy dopuszczający - 0 pkt.
  dostateczny - 9 pkt.
  dobry - 13 pkt.
  bardzo dobry - 16 pkt.
  celujący - 19 pkt.
  19 punktów
  Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów
  Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów (o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Z 2002r. Nr 13, poz 125 z póź. zm.) 12 punktów
  - za 1 tytuł - 10pkt.
  - za 2 i więcej tytułów dodatkowo 2 pkt.
  Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne co, najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły. 5 punktów (maksymalnie 5 pkt. za jedno osiągnięcie) w tym:
  I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt
  II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt
  III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt
  Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum). O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły. 2 punkty
  Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z języka i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się razy 2.
  Uwaga: liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę.
  Egzamin gimnazjalny 100 punktów
  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

  • język polski - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów),
  • historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów),
  • matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów),
  • przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów),
  • język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent * (maksymalnie 20 punktów).
  Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

  * Uwaga:

  1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
  2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia.

  Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
  Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji.

  Odwołania

  Składanie wniosków przez rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia do liceum, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  Terminy:
  - 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
  - Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem;
  - Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
  - Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.
  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


  Jeden egzamin do klasy pre-IB w trzech śląskich szkołach IB

  Wzorem roku poprzedniego I LO w Gliwicach (IB School 006264) zawarło porozumienie z III LO im. Mickiewicza w Katowicach oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach (3 szkoły IB DP w województwie śląskim) w sprawie egzaminu wstępnego do klasy pre-IB z języka angielskiego w maju/czerwcu 2015 roku.Kandydat zdaje egzamin tylko w jednej z tych szkół (wg kryteriów danej szkoły) – pozostałe uznają także wyniki egzaminu. Koordynatorzy programu Diploma wymienią się informacjami odnośnie wyników. Jeśli kandydat jest zwolniony z postępowania egzaminacyjnego musi przedłożyć PRZED egzaminem pisemnym stosowne zaświadczenia/dyplomy w jednej z tych 3 szkół.

  Damian Koltun
  acting Headmaster
  IB DP Coordinator
  I LO Gliwice

  Terminy egzaminów z języka angielskiego w innych śląskich szkołach IB uznawanych przez I LO w Gliwicach:
  1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach
  Egzamin pisemny – język angielski - 25 maja 2015r. (poniedziałek) o godz. 14.00
  Egzamin ustny - 1 czerwca (poniedziałek) po południu i ewentualnie 2 czerwca (wtorek)
  2. III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach
  Egzamin pisemny – język angielski – 1 czerwca 2015r. (poniedziałek) o godz. 14.00
  Egzamin ustny – 8 i 10 czerwca (poniedziałek i środa) o godz. 11.


  Konsultacje i składanie dokumentów

  Wszystkie osoby, które nie mogły wziąć udziału w Dniu Otwartym lub mają dodatkowe pytania zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. zasad rekrutacji 23 maja 2015r. (sobota) w godz. 10-12 (w budynku po drugiej stronie boiska od ul. Konarskiego – sekretariat I piętro).

  Tydzień Otwartych Dni cieszył się ogromnym zainteresowaniem – jeśli ktoś nie zdążył wziąć udziału w lekcjach – wciąż zapraszamy dkoltun1@lo1.gliwice.pl

  Chcielibyśmy Was także zaprosić na coroczny Festyn w ZSO Nr 10, organizowany przez Samorząd Uczniowski, 13 czerwca 2015r. (sobota) o godz. 11.
  Poza atrakcjami w wykonaniu naszych uczniów, będzie możliwość spotkania się z nauczycielami, uczniami i ich rodzinami oraz zadania pytań dotyczących rekrutacji.

  Składanie dokumentów oraz konsultacje dotyczące rekrutacji:

    1. Gimnazjum (wszystkie klasy) – w terminie od 14 kwietnia do 21 maja 2015r. w gabinecie 216, I piętro (pani dyr. Agata Kotuła)
    2. Liceum (wszystkie klasy) – w terminie od 11 maja do 24 czerwca 2015r. (od 12.00 -15.00) - pani dyr. Anna Niegowska (sekretariat – I piętro)

  Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

  1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.
  2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
  3. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
  4. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem "1" oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem "1".
  5. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  6. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 5 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy uczniów.