Middle Years Programme

Middle Years Programme w I LO

MYP_napis

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach jako pierwsza szkoła na Górnym Śląsku oferuje Middle Years Programme. Jest to jeden z programów międzynarodowych, prowadzonych przez Organizację Międzynarodowej Matury (International Baccalaureate Organization - IBO).

Pozostałe programy to: Międzynarodowy Program dla Szkół Podstawowych (Primary Years Programme – PYP) oraz Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej (Diploma Programme – DP) – ten ostatni oferowany jest również przez nasze liceum jako kontynuacja MYP, a zarazem zakończenie programu międzynarodowego ukoronowanego maturą.

Organizacja Matury Międzynarodowej powstała pod koniec lat 60. w Szwajcarii na bazie Międzynarodowej Szkoły w Genewie. Inicjatorami idei międzynarodowego nauczania i wychowania byli - wywodzący się z różnych państw - nauczyciele oraz eksperci w dziedzinie edukacji.

Celem nauczania i wychowania w programach IB jest wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami. Program International Baccalaureate został opracowany w taki sposób, aby młodzi ludzie, którzy biorą w nim udział, potrafili korzystać z praw i obowiązków obywatelskich, a także aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach rozpoczęło wprowadzanie programu MYP 1 września 2014roku. Wtedy też zaczęliśmy w klasach gimnazjalnych (poprzednia struktura systemu edukacji polskiej) wprowadzać 2, 3 i 4 rok MYP.
Po zmianie systemu edukacyjnego – na obecnie funkcjonujący – prowadzimy 4 i 5 rok MYP w klasach licealnych (odpowiednio: pierwsza i druga klasa liceum).

W lutym 2017roku nasza szkoła uzyskała certyfikat International Baccalaureate pozwalający prowadzić 2,3,4 i 5 rok Middle Years Programme.

Szczegóły programu na stronie internetowej:

http://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/