BIBLIOTEKA

Godziny pracy

Biblioteka szkolna, czytelnia oraz internetowe centrum informacji multimedialnej czynne są w następujących godzinach:

 • poniedziałek: 7:30 - 16:00
 • wtorek: 7:30 - 16:00
 • środa: 7:30 - 16:00
 • czwartek: 7:30 - 16:00
 • piątek: 7:30 - 16:00

Regulamin czytelni

 • Z czytelni korzystać może każdy uczeń.
 • Torby, plecaki, odzież wierzchnią należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 • Każdy korzystający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 • W czytelni należy zachować ciszę.
 • W czytelni można korzystać z całości zbiorów, tj. z zasobów tak biblioteki, jak i czytelni. Dostęp do półek jest wolny.
 • Wykorzystane czasopisma odnosi się na miejsce, inne materiały oddaje się nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 • W czytelni i bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

Regulamin biblioteki

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także rodzice.
 • Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając i przeglądając je na miejscu.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 3 tygodni. Lektury wypożycza się na okres 2 tygodni. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, czekają na nie inni czytelnicy.
 • Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz maturzyści mają prawo do wypożyczania większej ilości książek jednorazowo.
 • Każdy termin wypożyczenia można przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.
 • Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 • Dokumenty audiowizualne i na nośnikach elektronicznych wypożycza się na okres tygodnia z możliwością prolongaty.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem książki powinien zwrócić uwagę na jej stan, a zauważone ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, powinien odkupić taką sama pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza.
 • Wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki w następujących terminach:
  • KSIĄŻKI WYPOŻYCZONE W I SEMESTRZE W CIĄGU PIERWSZYCH DWÓCH TYGODNI II-EGO SEMESTRU
  • KSIĄŻKI WYPOŻYCZONE W II SEMESTRZE NA 10 DNI PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO
  • MATURZYŚCI - 10 DNI PRZED ZAKOŃCZENIEM ZAJĘĆ
 • W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest oddać wypożyczone książki.
 • W każdej klasie uczeń-łącznik biblioteczny będzie przypominać o terminach zwrotów książek.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w pracowni ICIM

 • Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w internecie, niezbędnych do przygotowania się do lekcji, zadań domowych i do zajęć pozalekcyjnych.
 • Z pracowni ICIM mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Na pracę przy komputerze wyraża zgodę nauczyciel-bibliotekarz. Uczeń ma obowiązek wpisać swoje dane do książki odwiedzin.
 • Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba.
 • Użytkownik ma obowiązek:
  • informować opiekuna o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych
  • zachować ciszę i nie przeszkadzać innym użytkownikom
  • stosować się do zaleceń nauczycieli-bibliotekarzy
 • Użytkownikowi nie wolno:
  • instalować własnych programów oraz dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu
  • włączać i wyłączać urządzeń z sieci
  • wykorzystywać komputer do gier i zabaw
  • wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców, dystrybutorów oprogramowania i właściciela danych
  • wykorzystywać oprogramowanie do celów komercyjnych, w tym zarobkowych, naruszających godność innych osób
 • Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu.
 • Zabrania się zapisywania dokumentów i plików na dysku twardym.
 • W pracowni ICIM istnieje możliwość bezpłatnego drukowania i kopiowania dokumentów. Nie wykonuje się wydruków całych stron internetowych i grafiki.
 • W ICIM należy zachować ciszę, torby, plecaki, okrycia wierzchnie zostawić w wyznaczonym miejscu.
 • Nie wolno spożywać posiłków i napojów!
 • Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik.
 • W przypadku naruszenia w/w zasad użytkownik może być, po porozumieniu z dyrektorem szkoły, pozbawiony możliwości korzystania z pracowni ICIM.

Biblioteka otrzymuje bezpłatnie magazyn "Chidusz" dzięki pitax.pl.