PROJEKT COMENIUS

Z dniem 1 sierpnia 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji nowego projektu Comeniusa (lata 2012-2014). Tym razem tematem projektu jest zagadnienie "Konflikte clever lösen - Mądrze rozwiązywać konflikty", a partnerami naszej szkoły w wielostronnym projekcie partnerskim Comeniusa są średnie szkoły ogólnokształcące:

  • Richard Wagner Gymnasium z Bayreuth (Niemcy)
  • IISS A.Fossati M.Da Passano z La Spezii (Włochy)
  • Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi z Trabzon (Turcja)

Celem projektu jest wielostronna analiza zagadnienia przemocy w szkole, zbadanie interakcji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. Interesuje nas szerokie spektrum tego zagadnienia. Nasza młodzież pod kierunkiem nauczycieli prowadzących projekt będzie posługiwać się takimi metodami jak: ankiety badawcze, wywiady, film dokumentalny, debaty i razem z naszymi partnerami zagranicznymi będzie pisać podręcznik do walki z przemocą w środowisku szkolnym, będącym propozycją dla szkół w Unii Europejskiej. Językiem urzędowym projektu jest niemiecki. Projekt ten wyrasta z tradycji współpracy ze szkołami z Bayreuth i La Spezii i projektu jaki szkoła realizowała w latach 2009-2011 „Aktywny uczeń dziś – aktywny obywatel jutra”.

Do zespołu nauczycieli realizujących projekt na terenie naszej szkoły należą: Agnieszka Bilska, Krzysztof Cybul oraz Wojciech Dutka (koordynator szkolny).


Logo projektu


Dokumenty