Subjects

Language and literature (język polski)
Język polski to nie tylko umiejętność mówienia i pisania. Język polski to przede wszystkim możliwość przekazywania swoich myśli, uczuć, poglądów... Jak powiedział Juliusz Słowacki: „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. A my chcemy, by nasi uczniowie umieli mówić i pisać poprawnie, mądrze i przekonująco; by nie obawiali się wziąć udział w dyskusji; by mogli w przyszłości przekonać innych o swojej wartości. To dzięki językowi polskiemu młody człowiek może odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie. Ale język polski to także literatura (która może zafascynować), teatr (wspaniała zabawa), media (żyjemy w XXI wieku). A jeśli dorzucimy do tego wizualizację tekstów, to... sama radość chodzić do szkoły z takim programem.

Language acquisition (język angielski, francuski, niemiecki) Individuals and societies (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie) Sciences (biologia, chemia i fizyka)
Jednym z założeń MYP jest integracja chemii, fizyki i biologii. Wielu zjawiskom, które pozwalają zrozumieć otaczający nas świat będziemy przyglądać się jednocześnie z różnych perspektyw przedmiotów przyrodniczych. Chemik i fizyk zapozna uczniów z właściwościami wody, a biolog wyjaśni przystosowanie organizmów do życia w jej środowisku. Pokażemy, że maszyny proste stanowią model naszego szkieletu. Biolog opisze jego budowę, chemik przedstawi właściwości związków, z których jest on zbudowany. Nauki przyrodnicze opierają się przede wszystkim na doświadczeniach. Dzięki programowi możemy więcej czasu poświęcić kształceniu praktycznych umiejętności uczniów. Samodzielnie wykonywane eksperymenty pozwolą znacznie skuteczniej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego.

Mathematics (matematyka)
Program matematyki MYP ma na celu zdobycie umiejętności samodzielnego odkrywania i opisywania prostych obiektów matematycznych. Dzięki udziałowi w programie uczeń będzie w stanie rozwiązać zadania o treści zaczerpniętej z sytuacji codziennych oraz krytycznie ocenić swoje rozwiązanie. Program wspiera rozwój intuicji matematycznej oraz analitycznego myślenia. Dodatkowo uczestnik powinien dostrzec uniwersalność i ponadnarodowość matematyki. Program matematyki MYP gimnastykuje umysł, daje narzędzia do radzenia sobie w codziennych sytuacjach, rozwija samodzielność i samodyscyplinę uczniów.

Design (informatyka i technika)

Arts (muzyka, plastyka, drama)
„Każdy z nas nosi w sobie piękno.
Cała sztuka polega na tym by umieć je odkryć”

Eric Emmanuel Schmitt
Udział w zajęciach artystycznych proponowanych przez szkołę, takich jak muzyka, plastyka i teatr daje szansę uczniom na lepsze poznanie siebie oraz świata. Poznanie to jest niezbędnym czynnikiem wspomagającym skuteczność działania w przyszłości.
Zajęcia artystyczne to okazja do rozwinięcia kreatywności i umiejętności poszukiwania nieszablonowych rozwiązań różnorodnych problemów. Podczas zajęć uczniowie będą mogli tworzyć własne wypowiedzi artystyczne i wyrażać emocje za pomocą różnorodnych technik przynależnych każdej z wymienionych dziedzin sztuki. Przy okazji będą oni nabywać wiedzę niezbędną do rozumienia sztuki i pełnego w niej uczestnictwa.

Physical and health education (wychowanie fizyczne)