CAS – (Kreatywność, Aktywność, Służba) jest częścią elementarną programu IB. Uczeń zobowiązany jest do zaliczenia tego elementu, w przeciwnym razie nie otrzyma dyplomu a tylko świadectwo (certificate). CAS obejmuje 150 godzin pracy, w miarę równo podzielonych pomiędzy wymienione zakresy.

Czynności, które wchodzą w poszczególne zakresy:

Creativity (Kreatywność):

 • uczenie się języków obcych, które nie częścią programu szkolnego,
 • zajęcia artystyczne (np. malarstwo, rzeźba, garncarstwo, wyrób biżuterii),
 • prowadzenie kółek zainteresowań (np. fotografia, kółko teatralne, filmowe),
 • prowadzenie zespołów tanecznych, sportowych,
 • lekcje gry na instrumentach muzycznych (gitara, pianino, itp.).

Action (Aktywność):

 • aktywność fizyczna (np. basen, aerobic, siłownia, tenis, taniec towarzyski),
 • zajęcia z piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykowej,
 • judo, karate, taekwondo i inne sztuki walki,
 • lekkoatletyka,
 • wykorzystanie okresu wakacyjnego na wycieczki górskie, spływy kajakowe, kolarstwo.

Service (Służba):

 • działalność na rzecz środowiska i osób potrzebujących,
 • organizacja pomocy uczniowskiej,
 • praca w świetlicach PCK,
 • asystentura na obozach dla osób niepełnosprawnych i starszych,
 • praca w domach dziecka i domach spokojnej starości,
 • organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych,
 • udział i organizacja młodzieżowych konferencji poświęconych ważnym problemom społecznym.

W ciągu 18 miesięcy trwania programu CAS uczeń zobowiązany jest również do wzięcia udziału w projekcie, który będzie obejmował jednocześnie 3 elementy CASu. Projekt to praca w grupie, gdzie każdy uczestnik wykonuję jakąś część pracy, ale jednocześnie ponosi odpowiedzialność za całość projektu i jego efekt końcowy. Wszystkie podejmowane działania muszą być non – profit.

Każda wykonywana czynność ma prowadzić do osobistego rozwoju i jest częścią tzw. uczenia się przez doświadczenie. Po zakończeniu czynności uczeń zobowiązany jest opisać swoje refleksje skupiając się na pozytywnych, ale również negatywnych aspektach swojego doświadczenia (czego się nauczyłem, czy to doświadczenie przyda mi się w przyszłości, czy wszystkie podjęte działania były przemyślane i zaplanowane , co mógłbym zrobić lepiej, a z czego jestem dumny, czy rozwinąłem się jako człowiek, uczeń, obywatel).