Group 4 project, czyli interdyscyplinarny projekt grupy przedmiotów doświadczalnych
(fizyka, chemia, biologia)

Cele: Wykonanie pracy badawczej, opracowanie wyników i interpretacja, a następnie ich prezentacja.

Opis projektu:

  • Ocenianie: uczniowie są oceniani według kryterium Personal Skills, na które składa się praca w grupie, zaangażowanie, sprawność manualna podczas pracy doświadczalnej, umiejętność analizowania i prezentowania wyników. Nauczyciel może przyznać maksymalnie 6 punktów, które są wliczane w ocenę dyplomową IB (Matury Międzynarodowej) i nie podlegają zewnętrznym modyfikacjom.
  • Czas trwania: całościowo projekt winien zamknąć się w 10 godzinach. Jest to czas potrzebny na przeprowadzenie badań, opracowanie wyników oraz przygotowanie prezentacji.
  • Przebieg: realizacja pracy badawczej, której temat jest określony wspólnie przez nauczyciela i uczniów. Do pracy badawczej przystępują trzy grupy uczniów, reprezentujące biologię, chemię i fizykę, zgłębiając problem pod kątem tych przedmiotów. Następnie zebrane dane należy zinterpretować i zamieścić w prezentacji.
  • Prezentacja projektu: wyniki przeprowadzonych badań i ich interpretacja jest następnie przedstawiana innym uczniom szkoły w formie referatu, prezentacji multimedialnej, filmu lub plakatu, z wykorzystaniem programów Excel, Word, PowerPoint lub programów graficznych.
  • Termin realizacji: projekt realizowany jest pod koniec drugiego semestru (maj/czerwiec) pierwszego roku kursu.

Material taken directly from, or adapted from International Baccalaureate publications – copyright acknowledged.