Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

ZSO nr 10 w Gliwicach uczestniczy w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku.
W skład programu wchodzi projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", którego głównym celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Do grupy tej zaliczają się: m.in. nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy. Projekt, który jest realizowany przez naszą szkołę w latach 2015-2016 nosi tytuł „Europejski nauczyciel – europejska szkoła”. W jego ramach na szkolenia zagraniczne, głownie do Wielkiej Brytanii wyjedzie w różnych odstępach czasu 13 nauczycieli. Koordynatorem programu jest Ryszard Wróbel.

30 grudnia 2016 roku zakończył się projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej". Projekt odbywał się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ciągu 24 miesięcy trwania projektu na zagraniczne szkolenia wyjechało 13 nauczycieli. Podczas uczestnictwa w zajęciach nauczyciele podnosili m.in. umiejętności dydaktyczne i językowe oraz zapoznawali się z miejscową kulturą i historią.