PROGRAMY EDUKACYJNE

Program "Partnerzy w nauce"

Edukacyjny projekt "Partnerzy w nauce" realizowany jest w szkole pod opieką Uniwersytetu Śląskiego, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wsparcie uczniów liceum w kształtowaniu ich kompetencji kluczowych (matematycznych, naukowo–technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywy) niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w szkole, w trakcie dalszej nauki (już na studiach), a także w życiu zawodowym.

Oferta projektu obejmuje w szkole następujące działania:

 • uczestnictwo w sekcji naukowo–technicznej, skupiającej się główne wokół zagadnień astronomii z uwzględnieniem obserwacji "ciał niebieskich",
 • uczestnictwo w sekcji informatycznej; w czasie zajęć uczniowie poznają języki programowania,
 • uczestnictwo w sekcji przedsiębiorczości; celem zajęć jest wdrażanie uczniów do pracy metodą projektową, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności pracy w zespole,
 • możliwość udziału w szkoleniu Warsztat Aktywności Własnej – dwudniowy kurs umożliwiający nabycie umiejętności planowania ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, rozeznanie potencjału własnego oraz zbudowanie indywidualnych planów aktywności,
 • możliwość uczestniczenia w wycieczkach naukowych – czyli trzydniowych wyjazdach do firm i instytucji łączących w swojej działalności naukę z aspektem gospodarczym oraz w miejsca atrakcyjne ze względu na bogactwo świata przyrodniczego,
 • możliwość wyjazdu na obóz naukowy – czyli tygodniowy wyjazd wakacyjny służący realizacji projektu o charakterze naukowym.

Udział w projekcie jest dla uczniów szkoły jest całkowicie bezpłatny; wszystkie przedsięwzięcia (nawet wycieczki i obozy) finansuje Europejski Fundusz Społeczny.

Program "Aktywny w szkole – aktywny w życiu"

Projekt "Aktywny w szkole – aktywny w życiu" skierowany jest do uczniów, nauczycieli, dyrektorów gimnazjów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych gimnazjalistów: matematycznych, naukowo–technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywy. Realizacja projektu ma także na celu rozwijanie prospołecznych zachowań, promocje indywidualnych talentów, rozwijanie własnych zainteresowań.

Oferta projektu obejmuje w szkole następujące działania:

 • uczestnictwo w sekcji informatycznej,
 • uczestnictwo w sekcji naukowo-technicznej,
 • uczestnictwo w sekcji przedsiębiorczości,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach wsparcia i pomocy,
 • udział w ponadregionalnych Warsztatach Naukowych na Uniwersytecie Śląskim.

Program "Szkoła z klasą 2.0"

Program "Szkoła z klasą 2.0" ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

Paryż 2011

Relacje ze szkolnej wycieczki do Paryża opracowane z wykorzystaniem TIK w ramach programu "Szkoła z klasą 2.0"

Opiekun projektu: mgr Alina Pucykowicz