OPIS SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach założone zostało 1 września 1949 roku. Mieści się ono w budynku wzniesionym w 1915 roku dla Katolische Volkschule II, przy ul. Kaltbad 8, obecnie ul. Zimnej Wody 8.Od momentu powstania naszego liceum dyplomy maturalne uzyskało ponad 9,5 tysiąca absolwentów (2022).

W roku 2001 decyzją władz miasta Gliwice do I Liceum Ogólnokształcącego przyłączono Gimnazjum Nr 14 i utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10.

W listopadzie 2005 roku szkoła otrzymała Certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości" przyznany przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Dokument potwierdza, że nasz szkoła wdrożyła system zarządzania jakością i zapewniania jakości w obszarze kształcenie.

1 września 2008 roku w naszym gimnazjum otworzono pierwszą klasę dwujęzyczną z językiem angielskim jako językiem nauczania – powstało Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14.

Od 1 września 2009 roku w I LO działa klasa pre-IB przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej.

W dniu 26 kwietnia 2010 roku szkoła otrzymała jako pierwsza szkoła publiczna w województwie śląskim Certyfikat Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO) uprawniający do prowadzenia Diploma Programme.

Od 1 września 2010 roku w szkole rozpoczęto realizację 2 letniego programu Diploma Programme (Matura Międzynarodowa International Baccalaureate Organization – otrzymanie zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie Oddziału Międzynarodowego).

20 lutego 2017 r. otrzymaliśmy autoryzację Organizacji Matury Międzynarodowej do prowadzenia programu Middle Years Programme.

Od 1 września 2017 r., ze względu na reformę systemu oświaty, szkoła została przekształcona ponownie w samodzielne liceum: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego. We wszystkich klasach wprowadzono nauczanie dwujęzyczne.

W 2019 roku nasze liceum obchodziło uroczystość 70-lecia swojej działalności.

W kwietniu 2021 r. oddano do użytku nową halę i boiska ze sztuczną nawierzchnią a od 1 września 2021 r. rozpoczęto nauczanie w nowym budynku przedmiotów doświadczalnych.

Wszystkim uczniom nasza szkoła zapewnia:

 • wysoki poziom nauczania,
 • Maturę Międzynarodową,
 • nauczanie dwujęzyczne we wszystkich klasach (zwiększona liczba godzin j. angielskiego i nauczanie w języku angielskim co najmniej na dwóch przedmiotach),
 • innowacyjne programy nauczania,
 • zwiększoną liczbę godzin nauczania drugiego języka obcego (j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki) – certyfikaty DELF, DELE i DSD,
 • patronat naukowy wyższych uczelni,
 • aplikację na wyższe uczelnie za granicą poprzez szkolne centrum UCAS,
 • wymianę zagraniczną,
 • doskonałe warunki nauczania – nowa hala wraz z boiskami ze sztuczną nawierzchnią, nowy budynek dydaktyczny z doskonale wyposażonymi pracowniami przedmiotów doświadczalnych,
 • naukę w profesjonalnych klasopracowniach wyposażonych w sprzęt komputerowo-multimedialny,
 • przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo w szkole,
 • dobrą lokalizację (centrum miasta, łatwy dojazd również spoza Gliwic),
 • szkołę otwartą na wszystkich zdolnych uczniów, również niepełnosprawnych (szkoła posiada windy dla osób niepełnosprawnych).

OFERUJEMY NAUKĘ W KLASACH

Dwujęzycznych:

 • politechnicznych (matematyczno-fizycznych), które funkcjonują we współpracy z Politechniką Śląską – innowacja pedagogiczna, najwyższe wyniki maturalne z matematyki i fizyki na Śląsku i w kraju,
 • przyrodniczo-społecznych (możliwość dowolnego wyboru przez każdego ucznia 2 przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym z: biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, WOS) – współpraca z Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach,

Międzynarodowych:

 • pre-IB/MYP/DP tj. oddziałach międzynarodowych, w których w klasach 1-2 realizowany jest program Middle Years Programme, przygotowujący uczniów do realizacji w klasie 3 i 4 liceum dwuletniego Diploma Programme w ramach programów oferowanych przez Organizację Międzynarodowej Matury (International Baccalaureate Organization).