OPIS SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach założone zostało 1 września 1949 roku. Mieści się ono w budynku wzniesionym w 1915 roku dla Katolische Volkschule II, przy ul. Kaltbad 8, obecnie ul. Zimnej Wody 8.Od momentu powstania naszego liceum dyplomy maturalne uzyskało ponad 9,1 tysiąca absolwentów.

W roku 2001 decyzją władz miasta Gliwice do I Liceum Ogólnokształcącego przyłączono Gimnazjum Nr 14 i utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10.

Od 1 września 2017 r., ze względu na reformę systemu oświaty, szkoła została przekształcona ponownie w I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego. We wszystkich klasach wprowadzono nauczanie dwujęzyczne.

W 2019 roku nasze liceum obchodziło uroczystość 70-lecia swojej działalności.

W listopadzie 2005 roku szkoła otrzymała Certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości" przyznany przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Dokument potwierdza, że nasz szkoła wdrożyła system zarządzania jakością i zapewniania jakości w obszarze kształcenie.

1 września 2008 roku w naszym gimnazjum otworzono pierwszą klasę dwujęzyczną z językiem angielskim jako językiem nauczania. Od 1 września 2009 roku w I LO działa klasa pre-IB przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej. W dniu 26 kwietnia 2010 roku szkoła otrzymała Certyfikat Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO) uprawniający do prowadzenia Diploma Programme.

20 lutego 2017 r. otrzymaliśmy autoryzację Organizacji Matury Międzynarodowej do prowadzenia programu Middle Years Programme.

Wszystkim uczniom nasza szkoła zapewnia:

 • wysoki poziom nauczania,
 • nauczanie dwujęzyczne we wszystkich klasach (zwiększona liczba godzin j. angielskiego i nauczanie w języku angielskim co najmniej na dwóch przedmiotach),
 • innowacyjne programy nauczania,
 • zwiększoną liczbę godzin nauczania drugiego języka obcego (j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki) – certyfikaty DELF, DELE i DSD,
 • patronat naukowy wyższych uczelni,
 • Maturę Międzynarodową,
 • aplikację na wyższe uczelnie za granicą poprzez szkolne centrum UCAS,
 • wymianę zagraniczną,
 • naukę w profesjonalnych klasopracowniach wyposażonym dzięki środkom europejskim,
 • przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo w szkole,
 • dobrą lokalizację (centrum miasta, łatwy dojazd również spoza Gliwic),
 • szkołę otwartą na wszystkich zdolnych uczniów, również niepełnosprawnych (szkoła posiada windę dla osób niepełnosprawnych).

OFERUJEMY NAUKĘ W KLASACH:

 • politechnicznych (matematyczno-fizycznych), które funkcjonują we współpracy z Politechniką Śląską – innowacja pedagogiczna,
 • przyrodniczych (matematyka, biologia, chemia) – innowacja pedagogiczna – współpraca z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Medycznym,
 • społeczno-językowych (historia, WOS, II język obcy) – współpraca z Uniwersytetem Śląskim,
 • ekonomiczno-językowych (matematyka, geografia, II język obcy) - współpraca z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Ekonomicznym,
 • pre-IB i pre-IB/MYP tj. oddziałach dwujęzycznych, w których realizowany jest program polegający na przygotowaniu uczniów do dwuletniego programu Międzynarodowej Matury (Diploma Programme),
 • IB (International Baccalaureate®) - realizowany w klasie drugiej i trzeciej liceum (trzeciej i czwartej liceum), dwuletni program Międzynarodowej Matury (Diploma Programme) – nauczania i wychowania, kończący się egzaminami, pomyślany jako wszechstronne studium przygotowujące swoich absolwentów do podjęcia studiów na różnych uczelniach na całym świecie. Nie opiera się na jednym modelu nauczania, ale korzysta z najlepszych doświadczeń wielu krajów.