PEDAGOG SZKOLNY

Zapraszam serdecznie wszystkie Osoby
potrzebujące wsparcia i pomocy
poszukujące rozwiązania trudnych sytuacji
mierzących się z nowymi wyzwaniami
mające potrzebę rozmowy i konsultacji
będące świadkiem zdarzeń, które wymagają interwencji

Anna Romaniuk

Kto/Kiedy PEDAGOG
ANNA ROMANIUK
PSYCHOLOG
JOANNA GÓRA
DORADCA ZAWODOWY
ELŻBIETA MIKŁUSZKA-ZIOBER
PONIEDZIAŁEK 10:00 – 18:00 8:00 – 14:00 13:30 - 14:30
WTOREK 7:30 – 14:30 8:30 – 11:30 11:45 - 12:50
ŚRODA 7:30 – 14:30 11:00 – 16:00 8:00 - 9:30
11:30 - 12:50
CZWARTEK 10:00 – 18:00 13:00 – 18:00 12:30 - 18:00
PIĄTEK 7:30 – 10:30 8:30 – 11:30 -