SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do naszej szkoły odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. stacjonarnie.

Ze względów organizacyjnych prosimy uczniów:

  1. których nazwiska rozpoczynają się od litery A do M o przybycie do szkoły na egzamin od strony podwórka o godzinie 15.15,
  2. których nazwiska rozpoczynają się od litery N do Ż o przybycie do szkoły na egzamin od strony podwórka o godzinie 15.45.

Prosimy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, paszport itp.) oraz zachować zasady postępowania podczas pandemii Covid-19 (dystans społeczny, dezynfekcja, maseczki podczas przebywania na terenie szkoły).

Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, oraz laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.