ZEBRANIA I KONSULTACJE

Zebrania i konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019

13.09.2018

godz.17.00

godz.18.00

czw  

Zebranie z rodzicami klas 3 GM i LO

Spotkanie Dyrekcji z przedstawicielami samorządów rodziców klas GM i LO, powołanie nowej Rady Rodziców

Spotkanie komitetu studniówkowego

08.11.2018

godz.17.00

czw Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO

Konsultacje dla rodziców uczniów pozostałych klas GM i LO

06.12.2018

godz.17.00

czw Zebranie z rodzicami uczniów klas 3 GM oraz I i II LO

Konsultacje dla rodziców uczniów klas III LO

23.01.2019

godz. 17.00

śr Zebranie z rodzicami uczniów klas 3 GM i LO
07.03.2019

godz.17.00

czw Zebranie z rodzicami uczniów klas 3 GM i LO
09.05.2019

godz.17.00

czw Zebranie z rodzicami uczniów klas 3 GM oraz I i II LO