Comenius "Konflike clever loesen"

W wyniku oceny raportu z realizacji projektu Konflike clever loesen - mądrze rozwiązujmy konflikty" nasz szkoła została nagrodzona przez Fundację Rozwoje Systemów Edukacji/ Narodową Agencją Comeniusa tytułem DOBREJ PRAKTYKI, co oznacza pełną realizację założeń projektu, wysokie standardy etyczne i jakość zarządzania unijnym projektem partnerstwa szkół.

Koordynatorem projektu w latach 2012-2014 był dr Wojciech Dutka, a współrealizowali go mgr Krzysztof Cybul, mgr Agnieszka Bilska przy wsparciu młodzieży z klas IIIE (IB) a także IIIC i IIID. Dziękujemy rodzicom za wsparcie projektu przez wspaniałe ugoszczenie młodzieży z Niemiec, Włoch i Turcji w swoich domach

3