12 UCZNIÓW ZŁOŻYŁO APLIKACJE NA OXFORD / CAMBRIDGE, STUDIA MEDYCZNE W WIELKIEJ BRYTANII!

12 uczniów klasy Matury Międzynarodowej złożyło w pierwszym terminie (15 października - uniwersytety Oxford, Cambridge oraz wszystkie kierunki medyczne) pełną aplikację przygotowaną na przestrzeni ostatnich dwóch lat we współpracy z nauczycielami.  I LO w Gliwicach jest  jedyną szkołą publiczną w Polsce, która w sposób kompleksowy umożliwia wszystkim uczniom (zarówno polskiego liceum jak i Matury Międzynarodowej) przygotowanie kompletnej aplikacji na uniwersytety brytyjskie, pod kierunkiem nauczycieli – doradców (absolwenci uniwersytetów brytyjskich i amerykańskich). Jesteśmy autoryzowanym centrum UCAS od 2011 roku. W zeszłym roku 30 uczniów – absolwentów I LO rozpoczęło studia na najlepszych uniwersytetach brytyjskich w tym: Cambridge, London School of Economics czy Glasgow. Szkoła nasza otrzymała także w tym roku po długiej procedurze aplikacyjnej uprawnienia centrum ATS (Admission Testing Service) o numerze PL292. Oznacza to, że uczniowie I LO w Gliwicach będą mogli w naszej szkole zdawać egzaminy wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie między innymi na

University of Oxford
University of Cambridge
Imperial College London
Leeds University
University College London

Pierwsze egzaminy już na początku listopada. 20 uczniów przygotowuje aplikacje w drugim terminie aplikacyjnym (15 stycznia 2017). Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił oficjalnie, że kandydaci rozpoczynający studia w roku 2017 będą studiowali na tych samych warunkach co dotychczas. W zeszłym roku absolwent I LO Michał Gala, jako jedyny z Polski został studentem najlepszej uczelni na świecie MIT (Massachusetts Institute of Technology) w USA. Szkoła również wspiera uczniów w przygotowaniu uczelnie amerykańskie.