15 listopada 2017 – ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO PRE-ib 2018

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO KLASY PRE-ib W ROKU SZKOLNYM 2018/19 ODBĘDZIE SIĘ 15 LISTOPADA 2017 (ŚRODA) O GODZ. 16.30 W SALI 205 (PIERWSZE PIĘTRO).
PRZYBLIŻYMY PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ I POWIEMY JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KLASY PRE-IB W PIERWSZYM PUBLICZNYM LICEUM Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ NA ŚLĄSKU.

Spotkanie informacyjne do pre-ib