2 Maja – Święto Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).

Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Ustanowienie święta

15 października 2003 do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt autorstwa posła Edwarda Płonki dotyczący zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m.in. Dzień Flagi RP.

Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje związane ze szczytnymi kartami historii Polski, a także wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii.

W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 zaproponował poprawki, np. zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W ostatnich latach przypięcie kokardy narodowej czy wywieszanie flagi narodowej 2 maja, stało się sposobem na wyrażenie szacunku wobec polskiego symbolu narodowego.

Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie i w Chinach.