5 stycznia – Dzień Europejski

Dnia 5 stycznia odbędzie się w naszej szkole Dzień Europejski. Specjalnie na tę okazję została przygotowana lista projektów oraz przegląd kina europejskiego. Załączamy plan dnia oraz przypominamy, iż w tym dniu jak w każdym innym będzie sprawdzana frekwencja, a nieobecność wymaga pisemnego usprawiedliwienia od rodziców/prawnych opiekunów.

Kliknij, by zobaczyć plan dnia.