ACTION AND SERVICE W MYP

„Miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt i ludzi pokrzywdzonych przez los”.
Takie motto przyświeca wszystkim akcjom charytatywnym, w które bardzo angażuje się młodzież klas MYP naszego gimnazjum.
Do tej pory działaniami objęliśmy następujące gliwickie placówki:

  1. Schronisko dla zwierząt
  2. Domy Dziecka ( przy ul. Jagiellońskiej i Toszeckiej)
  3. Dom Opieki Społecznej „Opoka”

Angażujemy się w zbiórkę darów, które potem rozwozimy do tychże instytucji, organizujemy imprezy kulturalne, dzielimy się wiedzą z dziećmi z Domu Dziecka.
Planujemy współpracę z Hospicjum w zakresie zbiórki książek, która przyczyniłaby się do zmodyfikowania biblioteczki dla pacjentów.

koordynator A & S
p. Ewa Sobota