Agnieszka Hrabak ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 20 grudnia 2018 r., w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół średnich Delegatury w Gliwicach Śląskiego Kuratorium Oświaty. Stypendium PRM otrzymują uczniowie z najwyższymi średnimi ocen w szkole, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Miło  nam poinformować, że wyróżnienie to, za najwyższą średnią w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018, otrzymała Agnieszka Hrabak – uczennica kl. II D.

W klasie pierwszej Agnieszka uzyskała średnią ocen – 5.94

Serdecznie gratulujemy!