Akademia Fact-checkingu, czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami. Warsztaty dla młodzieży klas 3a i 3c liceum

Krytyczny umysł to kluczowe narzędzie w każdych czasach, jednak szczególnie ważne w okresie masowej dezinformacji.

Warsztaty dla młodzieży klas 3a i 3c przeprowadził Marcel Kiełtyka ze stowarzyszenia demagog.org.pl.
Spotkanie poświęcone było takim tematom, jak:

  • odróżnianie fake-newsów od prawdy
  • rozróżnianie faktów od opinii
  • dlaczego warto sprawdzać źródła, na które powołują się autorzy informacji
  • selekcjonowanie oraz wybieranie wiarygodnych i rzetelnych źródeł informacji
  • wpływ  nieprawdziwych informacji na nasze życie
  • wiadomość a mistyfikacja
  • narzędzia, za pomocą których możemy weryfikować informacje (szczególnie ważne w czasach bardzo szybkiego przepływu informacji)