Akademia Inżynierii Materiałowej i Technologii

27 listopada odbyło się ostatnie z czterech spotkań w ramach Akademii Inżynierii Materiałowej i Technologii - programu realizowanego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wzięły w nim udział klasy politechniczne: 2a i 3a. Podczas wykładów i zajęć laboratoryjnych uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak można zobaczyć dźwięk, jak stworzyć nośnik leku, poznali dziesięć najważniejszych momentów w rozwoju cywilizacji, a także podstawy badań wytrzymałościowych materiałów. Udział w programie przyczynił się również do poszerzenia wiedzy uczniów na temat kierunków studiów i zakresu badań prowadzonych na Wydziale MT Politechniki Śląskiej.