Badania terenowe z geografii w klasie 2D

W dniu 1 czerwca 2017 r. grupa geograficzna z klasy 2D, pod opieką prof. Aleksandry Staniek i Zofii Dembowskiej uczestniczyła w całodziennych badaniach terenowych na rzece Mała Panew. Przy użyciu kajaków oraz sprzętu pomiarowego uczniowie badali różnice pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną meandra oraz między cechami meandra i prostego odcinka rzeki. Zebrane dane posłużą do napisania pracy Internal Assessment - raportu z badań terenowych, który stanowił będzie 20% bądź 25% oceny maturalnej uczniów. Po wykonaniu pomiarów, uczniowie wzięli udział w spływie kajakowym na pozostałym odcinku rzeki, a całość wyjazdu zakończyła się pieczeniem kiełbasek na ognisku.

20170601_140324 20170601_125842 20170601_125735 20170601_110612 20170601_105235 20170601_103420 20170601_100730