Bardzo dobre wyniki uczniów na Maturze Międzynarodowej

Uprzejmie informujemy, że 5 lipca 2018 roku Organizacja Matury Międzynarodowej (IBO) opublikowała wyniki matury Maj 2018.

W I LO Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach do matury przystąpiło 49 uczniów, z czego 47 uzyskało Diploma (zdało maturę).
Dwóch uczniów uzyskało wymaganą liczbę punktów, jednak zabrakło im jednego punktu, aby osiągnąć minimalny pułap z przedmiotów rozszerzonych – 12.

Uzyskają oni certyfikaty. Średnia punktowa uczniów I Liceum jest bardzo wysoka – 35, co otwiera drzwi do najlepszych uniwersytetów brytyjskich.

Siedmioro uczniów uzyskało 40 i więcej punktów na 45 możliwych. Średnia ocena to 5,51 na 7 możliwych.

Wszystkie średnie uzyskane przez naszych uczniów znacznie przekraczają średnie światowe.

Połowa uczniów wybiera się na najlepsze uniwersytety w Wielskiej Brytanii (np. Oxford, Imperial College), USA i Niemczech.

Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej (link)