Braliśmy udział w projekcie “Ekonomia bez granic” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

19 października grupa uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych brała udział w pierwszej edycji projektu Uniwersytetu Ekonomicznego - "Ekonomia bez granic". Wydarzenie odbywało się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informacyjnych. Uczelnia przygotowała sporo atrakcji, z których najważniejszą część stanowiły wykłady przedstawicieli polskich i zagranicznych szkół wyższych. Tematyką wystąpień prelegentów była między innymi inkluzja konsumencka oraz rozwiązania technologiczne wspierające globalną gospodarkę.

Młodzież miała też okazję uczestniczyć w ciekawych konkursach wiedzy o świecie.

Uczniowie mieli również spotkanie z absolwentką naszej szkoły, a obecną studentką, która podzieliła się wiedzą na temat studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Była też chwila na relaks.

Podczas imprezy był też czas na rozmowy ze studentami, którzy skończyli naszą szkołę.

Impreza była ciekawym doświadczeniem dla młodzieży, która rozważa swoją przyszłość zawodową z ekonomią.