Brawo tegoroczni maturzyści!!! 100% zdawalność i bardzo dobre wyniki na maturze polskiej i międzynarodowej!!!

„Aby być niepospolicie uczonym,
trzeba zacząć od pospolitego uczenia się”
(Charles Dickens)

Minął trudny rok szkolny. Czas niepokoju, zdalnego nauczania i uczenia się. Czas zdawania egzaminu dojrzałości zarówno z odpowiedzialności za siebie i innych, jak i tego szkolnego – maturalnego.

Ten pierwszy nasi uczniowie zdali celująco, ten drugi… RÓWNIEŻ!

Jesteśmy, jak zresztą co roku, bardzo dumni z naszych absolwentów.  Stuprocentowa zdawalność, to oczywiście nie jest jedyny nasz sukces. Wyniki znów stawiają uczniów gliwickiej JEDYNKI wśród tych najlepszych, gdyż znacznie przekraczają średnie  w Polsce.

Wyniki polskiej matury

Średnie wyniki absolwentów polskiego liceum z poszczególnych przedmiotów plasują się ponownie na czołowych miejscach w województwie śląskim:

 • fizyka - najwyższy wynik w  województwie,
 • j. angielski na poziomie podstawowym - 2 miejsce w województwie,
 • j. angielski na poziomie rozszerzonym - 3 miejsce w województwie,
 • matematyka na poziomie podstawowym – 2 miejsce w województwie,
 • matematyka na poziomie rozszerzonym – 4 miejsce w województwie,
 • geografia i historia na poziomie rozszerzonym - 3 miejsce w województwie,
 • wiedza o społeczeństwie - 4 miejsce w województwie,
 • biologia na poziomie rozszerzonym – 6 miejsce w województwie.

Na wyróżnienie zasługują uczniowie:

 • klasy politechnicznej (IIIA), którzy osiągnęli średnio 97,06% z matematyki na poziomie podstawowym, 64,52% z matematyki na poziomie rozszerzonym, 83,20% z fizyki,
 • klasy przyrodniczej (IIIB), którzy osiągnęli średnio 54,18% z biologii na poziomie rozszerzonym,
 • klasy społeczno-językowej (IIIC), którzy uzyskali 67,15% z geografii na poziomie rozszerzonym, 67% z historii na poziomie rozszerzonym oraz 56% z wiedzy i społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Matura Międzynarodowa

Sesja egzaminacyjna May 2021 została odwołana z powodu pandemii światowej Covid-19. Rezultaty zostały obliczone przez IBO na podstawie: zmoderowanych wyników  prac pisemnych, egzaminów ustnych oraz ocen przewidywanych.

I tu znowu możemy być dumni z sukcesów naszych uczniów.

Po raz pierwszy w historii naszej szkoły uczennica Magdalena Kotowska uzyskała maksymalną ilość punktów, czyli 45, a duża grupa absolwentów uzyskała ponad 40 punktów.

Światowa średnia to 33,02 pkt, a w naszej szkole – 37,31 (w roku 2020 średnia wyniosła 36)

BRAWA DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW
POLSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ MATURY!
DZIĘKUJEMY NAUCZYCIELOM ZA WSPARCIE UCZNIÓW
W PRZYGOTOWANIACH DO EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI!