Day of EYP Poland Gliwice 2018

W ostatnią sobotę (29.09. br.) w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach, miała miejsce konferencja “Day Of EYP Gliwice 2018”. Wydarzenie to, podobnie jak wszystkie odbywające się w ramach Europejskiego Parlamentu Młodzieży, miało na celu zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego uczestnictwa w debacie na temat przyszłości Europy oraz w życiu społecznym i politycznym swojego regionu, kraju i kontynentu, umożliwienie im rozwoju osobistego oraz wzmacnianie ich świadomości obywatelskiej.

Wydarzenie miało trzy zasadnicze części - budowa zespołów w komisjach, do których delegaci zostali wcześniej przydzieleni. Następnie praca w komisjach - dyskusja nad problemami i rozwiązaniami zwieńczona spisaniem rezolucji. Trzecią częścią konferencji była prezentacja rezolucji oraz debaty podczas Walnego Zgromadzenia (które odbyło się w Centrum Edukacyjno - Kongresowym przy Politechnice Śląskiej). Ceremonię zakończenia swoją obecnością uświetnił Naczelnik Wydziału Edukacji, pan Mariusz Kucharz i przedstawiciele Dyrekcji I LO.

W konferencji wzięło udział około 70 uczestników, głównie z regionu śląskiego, ale również z pozostałych części Polski. Debatowano o istotnych w dzisiejszych czasach kwestiach – o ochronie Europejskiego dziedzictwa przed efektami turystyki masowej, współpracą państw członkowskich nad zastosowaniem nowoczesnej technologii do celów edukacyjnych, sposobami pomocy młodym ludziom w znalezieniu pracy na początku ich kariery, nad szacunkiem rządów europejskich do kultury i religii migrantów, czy też równouprawnienia w dziedzinach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Wydarzenie uzyskało patronat honorowy m.in. Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, Europosła Jerzego Buzka, czy JM Rektora Politechniki Śląskiej Arkadiusza Mężyka i Dyrektora Szkoły - Adama Sarkowicza.