Dyplomy językowe DSD II wręczone!

Grupa młodzieży klas trzecich liceum odebrała dyplomy DSD II Deutsches Sprachdiplom Stufe II - Niemiecki Dyplom Językowy drugiego stopnia.                                                                 

  1. czerwca 2017 w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów DSD II B2/C1 w której uczestniczyło ponad 130 absolwentów programu DSD II z Opola, Strzelec Opolskich, Gliwic, Zabrza i Olesna. W uroczystości wzięli  udział uczniowie naszej szkoły oraz  koordynator tego programu pani Karina Barcz. Dyplomy wręczał Wicekonsul RFN z Opola pani Anja Felgentreu oraz pani Dorothea Burdzik Doradca/Koordynator językowy BVA/ZfA .

1

Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki na egzaminie, otrzymały  upominki książkowe.

Wśród grona wyróżnionych znalazli się:  Julia Gdowka oraz Michał Rzepka  - uczniowie  naszego liceum.

W całej Polsce dyplomy takie w tym roku odebrało ponad 750 abiturientów.
Egzamin językowy DSD II w Polsce organizowany jest od 21 lat. Jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów za granicą.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

2

Serdecznie gratulujemy wszystkim absolwentom osiągnięcia wspaniałychwyników!

­