Fieldwork 2014

20 maja uczniowie z klasy IIE i grupy matematyczno-geograficznej z klasy IIC uczestniczyli w zajęcia terenowych z geografii i biologii pod kierunkiem nauczycieli: Zofii Dembowskiej, Doroty Gawol, Moniki Gorczycy, Aleksandry Staniek i Agnieszki Tondery-Sali.
Pierwsza część zajęć odbywała się w Goszycach, w dolinie meandrującej w tym miejscu rzeki Bierawki. Uczniowie obserwowali naturalne procesy geomorfologiczne zachodzące w tym miejscu oraz wykonywali pomiary parametrów koryta rzecznego takie jak szerokość i głębokość oraz prędkość przepływu wody. Młodzież badała również czystość wody na podstawie obecności makrobezkręgowców przydennych, będących organizmami wskaźnikowymi oraz stopień bioróżnorodności zielnych roślin dwuliściennych przy użyciu metody kwadratów.
Drugą część wyjazdu stanowiła wizyta w rezerwacie Łężczok, gdzie uczniowie mieli okazję podziwiać rzadkie gatunki ptaków wodnych oraz ginące gatunki roślin.