Finał XXX Olimpiady Filozoficznej

W dniu 14 kwietnia 2018 w Warszawie w Pałacu Staszica odbyły się zawody finału XXX Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Z naszej szkoły wzięli w nich udział Rafał Kłosek z klasy IIID (Program Diploma Matury Międzynarodowej) oraz Jakub Schuwald z 3c (Middle Years Programme IB). Obydwaj uzyskali tytuł finalisty tej prestiżowej olimpiady.

Jako opiekun naukowy chciałbym podziękować w sposób szczególny Rafałowi Kłoskowi, który nieprzerwanie od 3 lat awansował do finału tej olimpiady zgłębiając mistrzowsko arkana filozofii. Życzę wszystkiego najlepszego na studiach filozoficznych.

dr Wojciech Dutka