„First Step in Science” („Pierwsze Kroki w Nauce”)

We wrześniu 2018 roku odbywała się rekrutacja do programu tutoringowego pod nazwą „First Step in Science” („Pierwsze Kroki w Nauce”) organizowanego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie we współpracy z Fundacją EDU-RES. Rekrutacja do projektu odbywała się za pośrednictwem Internetu poprzez platformę, na której znajdował się zestaw zadań z matematyki do rozwiązania przez kandydatów. Do programu zakwalifikowanych zostało 20 uczniów z całego województwa śląskiego, między innymi nasza uczennica Aleksandra Kolorus z klasy II A (klasa politechniczna). Celem głównym programu jest indywidualny rozwój zainteresowań uczniów  pod opieką nauczyciela akademickiego. Program obejmuje między innymi realizację projektu naukowego pod opieką tutora, udział w cotygodniowych warsztatach problemowych z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz daje możliwość udziału w wybranych wykładach dla studentów pierwszego roku.

http://www.smcebi.us.edu.pl/edukacja/tutoring