GLIWICZANIE – UCZNIOWIE I LO WŚRÓD 30 NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów naszego województwa w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku”.

W tej dostojnej grupie znalazło się 2 gliwiczan – uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Gliwicach: SZYMON GORCZYCA (II klasa Programu Matury Międzynarodowej) oraz JAKUB WIATEREK (III klasa Programu Matury Międzynarodowej). Szymon i Jakub są multifinalistami i laureatami olimpiad i konkursów w dziedzinie nauk ścisłych.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się dzisiaj w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- Jesteście najlepszymi z najlepszych – mówiła wicemarszałek Aleksandra Skowronek, która wręczała stypendia. - Liczę na to, że środki finansowe, które zasilą wasz budżet pozwolą na rozwijanie waszych pasji, umiejętności – dodała.

Na rok szkolny 2016/2017 wpłynęły 123 wnioski. Zarząd przeznaczył łącznie 114 000 złotych na 30 stypendiów. Stypendium wynosi 3800 zł i będzie przekazywane uczniom w 10 transzach, począwszy od września 2016 roku do czerwca 2017 roku. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Musi także uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,80 oraz udokumentować wszystkie wybitne osiągnięcia. Podstawą przyznania wsparcia były m.in. osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat).

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach tradycyjnie zdobywają najwięcej stypendiów w programach Ministerstwa Edukacji, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Gliwic. Osiągają także najwyższe wyniki z matury (w tym roku II miejsce w woj. śląskim pod względem wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym). 30 uczniów rozpoczyna właśnie naukę na brytyjskich uniwersytetach a Michał Gala został jedynym studentem z Polski na najlepszej uczelni na świecie – MIT (Massachusetts Institute of Technology). Michał jest także złotym medalistą Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Tibilisi (2016).

Źródło i zdjęcia: http://www.dziennikzachodni.pl/edukacja/a/wreczono-stypendia-na-najzdolniejszych-uczniow-wojewodztwa-slaskiego,10653782/

Jakub Szymon