HARMONOGRAM ZAJĘĆ BRYDŻA SPORTOWEGO

Drodzy kursanci, przyszli brydżyści
HARMONOGRAM ZAJĘĆ z brydża sportowego
(począwszy od 22 listopada 2016 r.)

WTOREK : 14.35 – 16.20

Sala: 314

PIĄTEK: 13:45 – 15.20

Sala: 314

Do zajęć mogą przystąpić również uczniowie wcześniej nie zgłoszeni do kursu „gry w brydża sportowego”.

Instruktor Janusz Jabłoński