Informacja

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły:
1. w dniu 16.02.2014 r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów gimnazjum i liceum,
2. w dniach od 20 stycznia do 2 lutego 2014 r. przypada termin ferii zimowych.
W związku z powyższym życzymy wszystkim uczniom udanego i bezpiecznego wypoczynku.