Informacja dyrektora szkoły – dzień wolny i zebrania z rodzicami

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły:

  1. dzień 02.11.2018 r. (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  2. w dniu 08.11.2018 r. (czwartek):
    • o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas III liceum oraz spotkania z nauczycielami dla rodziców uczniów pozostałych klas
    • o godzinie 17.30 odbędą się spotkania komitetów studniówkowych klas III i II liceum;
    • o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców i Stowarzyszenia „Jedynka”.